Webové stránky k ruce

Vložte svůj text...

Českomoravská myslivecká jednota

  https://www.cmmj.cz/

Českomoravská myslivecká jednota sdružuje české, moravské a slezské myslivce již od roku 1923. Pro svých 60 000 členů i širokou veřejnost ochraňujeme myslivost jako kulturní dědictví a pečujeme o její trvalý rozvoj. Podporujeme činnost myslivců v péči o zvěř a krajinu, organizujeme zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře, zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a sokolnické zkoušky. Od místní až po mezinárodní úroveň zajišťujeme společenské akce, udržujeme a rozvíjíme myslivecké tradice. Děti a mládež vedeme k poznání přírody a respektu k ní. Organizujeme soutěž dětí a mládeže s padesátiletou tradicí Zlatá srnčí trofej, pořádáme umělecké soutěže a podporujeme dětské myslivecké kroužky po celé České republice.

OMS Kutná Hora 

   https://www.oms-kh.cz/

OMS je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty.
Je zájmovým občanským sdružením s právní subjektivitou.
Sdružuje myslivce a přátele myslivosti z okresu Kutná Hora.

    Posláním OMS je:
  • výchova k ochraně přírody a k chovu zvěře
  • příprava k získání odborné způsobilosti k vydání prvních loveckých lístků absolvováním zkoušek z myslivosti a zbrojních průkazů
  • příprava absolvování zkoušek mysliveckých hospodářů a vyšších odborných zkoušek z myslivosti
  • pořádání kynologických akcí
  • pořádání střeleckých akcí.

Myslivost,lovectví

https://www.myslivost-lovectvi.cz/

- fotogalerie úlovků

- články

- akce